Mounjaro kopen in Nederland en België

Wat is Mounjaro

Mounjaro is een medicament gemaakt door Eli Lilly voor de behandeling van diabetes type 2. Het wordt toegediend via injectie. Haar werkzame bestanddeel is een GLP-1 receptor agonist analoog genaamd tirzepatide. Deze stof heeft, naast dat deze hoge glucose levels corrigeert, de gunstige bijwerking dat het bij gebruikers die overgewicht hebben door een te hoge bloedsuiker voor gewichtsverlies zorgt.

Koop in België

Koop in Nederland

GLP-1 receptor agonist analogen

Er zijn diverse synthetische middelen ontwikkeld die hetzelfde effect hebben als het lichaamseigen GLP-1 receptor agonistisch hormoon encretine. Deze GLP-1 receptor agonist analogen worden ingezet voor zowel de behandeling van diabetes type 2, als, in combinatie met dieet en lichaamsbeweging, de behandeling van overgewicht dat gerelateerd is aan stoornissen in de omzetting van glucose.

Wat zijn GLP-1 receptor agonisten: de wetenschappelijke uitleg

GLP-1 staat voor *Glucagon-like peptide-1*. Zowel GLP-1 als GIP (*glucose-afhankelijk insulinotropic peptide*) vallen onder de ‘incretines’. Dit zijn hormonen die het vermogen hebben om bloedsuikerlevels te verlagen door de afscheiding van insuline te vergroten. Naast haar insulinetropische effecten wordt GLP-1 geassocieerd met talrijke regulerende en beschermende effecten. Anders dan het geval is bij GIP blijft de actie van GLP-1 lang behouden en een groot deel van het onderzoek is daarom gericht op de ontwikkeling van GLP-1 gebaseerde behandelingen.

Het lichaamseigen GLP-1 receptor agonistische hormoon incretine is een peptide hormoon dat bestaat uit 30- or 31 aminozuurverbindingen. Deze vloeien voort uit de weefselspecifieke posttranslationele verwerking van de *proglucagon peptide*. Encritine wordt, na voedselconsumptie, afgescheiden door de enteroendocrine L-cellen in de darmen en de neuronen in de nucleus van het enkelvoudige spoor in de hersenstam. Het initiële GLP-1 (1–37) is vatbaar voor amidatie en proteolytische splitsing, wat aanleiding geeft tot de twee afgeknotte en equipotente biologisch actieve vormen, GLP-1 (7-36) amide en GLP-1 (7-37). Actieve secundaire structuur van het GLP-1-eiwit omvat twee α-helices van aminozuur positie 13-20 en 24-35, gescheiden door een linkergebied.

Endogene GLP-1 wordt, voornamelijk, door dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) afgebroken, de stof die eveneens neutrale endopeptidase 24,11 afbreekt. Dat gaat snel en de stof wordt vervolgens afgevoerd via de nieren. De halfwaardetijd bedraagt ongeveer 2 minuten. Slechts 10-15% van GLP-1 bereikt de circulatie intact, wat leidt tot nuchtere plasmaspiegels van 0-15 pmol/l. Om de GLP-1-activiteit te verhogen heeft men GLP-1-receptoragonisten en DPP-4-remmers ontwikkeld. In tegenstelling tot veel voorkomende behandelingsmiddelen zoals insuline en sulfonylureumderivaat, die tot gewichtstoename en hypoglykemie kunnen leiden, is GLP-1 gebaseerde behandeling in verband gebracht met gewichtsverlies en een lager risico op hypoglykemie.

Hoe werken Incretin en haar analogen?

Het lichaamseigen GLP-1 incretine en GLP-1 analogen als tirzepatide (Mounjaro) stimuleren enerzijds de bètacellen in de pancreas om meer insuline aan te maken en vertragen anderzijds de vertering, wat minder honger, stabilisering van de suikerspiegel, en normalisering van het lichaamsgewicht als gevolg heeft.

Is de werking van tirzepatide specifiek, en GLP-1 analogen in het algemeen, bewezen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft de HbA1c(gemiddelde bloedsuikerniveau)-verlagende werking van tirzepatide bij volwassenen bewezen. Recentere studies tonen aan dat tirzepatide zorgt voor gewichtsverlies. Over het algemeen krijgen gpl-1 analoge medicamenten erg goede reviews.

Alternatieven voor Mounjaro

Er zijn een hele reeks GLP-1 analogen op de markt. Deze zijn OF gericht op de behandeling van diabetes type 2 OF gewichtsverlies en hebben naargelang hun doelstelling een licht andere samenstelling, dosering en werking.

Overzicht van de synthetische GLP-1 analogen die verkrijgbaar zijn

Actieve stofMerkProducentIndicatieToedieningSpeciaal
exenatide Byetta Astrazenicadiabetes type 2injectionshort
exenatide Bydureon Astrazenicadiabetes type 2injectionlong
liraglutide Victoza Novo Nordiskdiabetes type 2injection
liraglutide Saxenda Novo Nordiskoverweightinjection
albiglutide Tanzeum GSKdiabetes type 2injection
dulaglutide Trulicity Eli Lillydiabetes type 2injection
lixisenatide LyxumiaSanofidiabetes type 2injectionEuropa
lixisenatide Adlyxin Sanofidiabetes type 2injectionVSA
semaglutide Ozempic Novo Nordiskdiabetes type 2injection
semaglutide Rybelsus Novo Nordiskdiabetes type 2tabletten
semaglutide Wegovy Novo Nordiskovergewichtinjectie
tirzepatide Mounjaro Eli Lillydiabetes type 2injectioncombined with a GIP analog 

Waarom Mounjaro?

Mounjaro is het resultaat van een ontwikkeling die gebaseerd is op nieuwe inzichten in de werking van incretines. Het medicament heeft een bijzondere benadering in dat het de beide incretines nabootst: de GLP-1 receptor agonist analoog en de GIP receptor agonist analoog, en zo dus zowel inwerkt op GLP-1 receptoren als GIP receptoren. Eerder vermoedde men dat GIP analogen onbruikbaar waren, maar men heeft deze stelling herzien. Beide incretine analogen beïnvloeden de verwerking van glucose op een wijze die het bloedsuiker verlaagt, de vertering vertraagt en hongergevoel doet afnemen. Dit gebeurd door een complexe combinatie van invloeden, waarbij de pancreas gestimuleerd wordt om insuline aan te maken, de lever afgeremd wordt om opgeslagen reserves van glucose terug om te zetten in bloedglucose en het eetlustcentrum wordt afgeremd.

Het gebruik van Mounjaro in een notendop

Mounjaro wordt subcutaan ingespoten via een voorgevulde pen, een keer per week, wekelijks op hetzelfde tijdstip. De startdosis is 2,5 mg. Deze hoeveelheid mag iedere 4 weken met 2.5 mg verhoogd worden, tot max 15 mg. Indien Mounjaro vergeten wordt mag men tot 4 dagen na het voorgeschreven innamemoment de vergeten dosis innemen. Er mogen nooit 2 dosissen genomen worden op minder dan 3 dagen van elkaar. Als er meer dan 4 dagen voorbij zijn wanneer je je realiseert dat je de dosis vergeten bent, wacht dan tot de volgende dosis.

Tegenindicaties

Gebruik dit medicament niet voor diabetes type 1.

Pas op met dit medicament:

 • als je al andere glucoseverlagende medicijnen neemt;
 • als je insuline gebruikt.

Bijwerkingen

Onschuldig

 • misselijkheid;
 • diarree;
 • verlies eetlust;
 • overgeven;
 • Constipatie;
 • etc.

Matig

 • indigestie;
 • buikpijn;
 • oprispingen;
 • zwelling buik;
 • huidirritatie op injectieplaats;
 • milde allergische reactie;
 • etc.

Ernstig

 • ernstige verteringsproblemen die kunnen leiden tot acute nierschade;
 • galblaasproblemen;
 • pancreasontsteking;
 • risico op schildklierkanker;
 • ernstige allergische reactie;
 • etc.

Mounjaro online kopen

Tegenwoordig zijn er online vele websites beschikbaar waar men medicatie kan kopen. Dit gaat van drogisterijen, zoals Amazon en Kruidvat, tot farmaceutische platformen die medicamenten van fysieke, vergunde, apothekers presenteren, tot webshops van individuele vergunde apothekers, en tot illegale sites die medicatie verkopen zonder vergunning.

Overzicht van online sites waar men medicatie kan kopen

Type online platformApotheker vergunning?Gratis consult?Veilig?
Drogisterijneenneenja
Farmaceutisch platformjajaja
Individuele apotheekjaneenja
Illegale verdeler van medicamentenneenneenneen

Enkel het farmaceutische platform en de individuele apotheker hebben een apothekersvergunning en mogen dus recept(voorschrift)plichtige medicatie verkopen. De drogisterij kan geneesmiddelen verkopen die geen recept (voorschrift) vereisen. Pas op voor illegale verkopers! Je bent nooit zeker wat je koopt. Zulke illegale medicamenten innemen kan levensgevaarlijk zijn.