Wegovy – een medicijn voor gewichtsverlies

Wat is Wegovy?

Wegovy is een medicament van het bedrijf Novo Nordisk voor de behandeling van chronisch overgewicht. Het wordt voorgeschreven in conjunctie met een caloriearm dieet en een plan voor geïntensiveerde lichaamsbeweging.

Deze banner is enkel gericht aan diegenen die in België woonachtig zijn:

Koop in België

Deze banner is enkel bedoeld voor inwoners van Nederland:

Koop in Nederland

Wanneer spreekt men van overgewicht?

Men spreekt van chronisch overgewicht indien een volwassen patiënt lijdt aan of obesitas – of overgewicht + één of meerdere, aan overgewicht gerelateerde, medische aandoeningen.

Om te bepalen of een patiënt aan overgewicht lijdt, en in welke mate, wordt deze gewogen en zijn lengte gemeten. Deze informatie wordt vervolgens getoetst aan de BMI tafel. BMI staat voor Body Mass Index en beschrijft het gewicht van een persoon in relatie tot zijn/haar lengte. Het gebruik van de BMI tafel is nodig omdat een bepaald gewicht voor een korte mens schadelijk kan zijn terwijl datzelfde gewicht voor een lange mens net gezond kan zijn. Op basis van het BMI weet een dokter of de patiënt een behandeling nodig heeft en welke precies. Wegovy mag enkel gegeven worden aan mensen met een schadelijke gradatie van overgewicht.

Hoe werkt Wegovy?

Wegovy bevat semaglutide als werkzame stof. Semaglutide is een analoog van het menselijke glucagon-achtige peptide-1 hormoon, afgekort GLP-1 (Glucagon-Like Peptide-1). Het is bewezen dat vermeerdering van het GLP-1 hormoon, of haar analogen, in geval van overgewicht het lichaamsgewicht kan doen afnemen. Men weet niet zeker hoe dit komt maar men vermoedt dat GLP-1 de eetlust vermindert. Wanneer een persoon minder eetlust ervaart, eet hij/zij vanzelfsprekenderwijs minder, en zakt dus de hoeveelheid calorieën die hij/zij dagelijks in zich opneemt. Wegovy maakt zodoende gebruik van een natuurlijk proces om gewichtsverlies teweeg te brengen.

Hoe gebruik je Wegovy?

Wegovy wordt ingespoten met een speciaal voor dit product ontworpen injectiepen. Deze pennen bevatten reeds een dosis en worden verkocht in maten van 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg en 2,4 mg.

Dosering

Wegovy kopen

Wegovy wordt 1x per week toegediend, initieel op een tijdstip naar keuze, en vervolgens wekelijks, op telkens hetzelfde tijdstip. De injectie wordt gezet in de buik, dij of bovenarm.

Diabetes type 2 patiënten moeten hun bloedglucose goed in het oog houden.

BehandelingsplanDosis
Eerste injectie0,25 mg
1 week later0,50 mg
2 weken later1,00 mg
3 weken later1,70 mg
4 weken later en verder (onderhoudsdosis)2,40 mg

Prijs

De prijs van Wegovy in België en Nederland hangt af van hoe je het koopt. In je lokale apotheek betaal je minder dan online op farmaceutische platformen, maar dan heb je ook de kosten van een doktersbezoek, want Wegovy vereist zijn/haar goedkeuring. Zonder voorschrift kan je deze medicatie niet kopen. Ook komen daar natuurlijk nog je kosten van verplaatsing bovenop, tenzij je te voet gaat. Bij aankoop op een online platform betaal je iets meer maar dan zitten online consultatie, voorschrift, support en levering binnen 24h (tenzij tijdens weekends) in de prijs begrepen. En wellicht het belangrijkste: voor de online optie hoef je de deur niet uit.

Alternatieven voor Wegovy

Het kan altijd gebeuren dat debeschikbaarheid van Wegovy door omstandigheden in het gedrang komt. In dat geval zijn er mogelijke alternatieven. Wegovy heeft bijvoorbeeld een alternatief dat eveneens gebaseerd is op de actieve stof semaglutide, en ook geinjecteerd wordt: Ozempic. En een ander alternatief, gebaseerd op de stof liraglutide, is Saxenda. Liraglutide is net als semaglutide een GLP-1 analoog die per injectie toegediend wordt.

Er zijn uiteraard nog heel wat andere medicamenten die gewichtsverlies beloven maar deze zijn gebaseerd op fundamenteel andere farmaceutische werkingen.

Koop nu een natuurlijk afslankmiddel

Wegovy vs Saxenda

Wegovy en Saxenda zijn gelijkaardige medicamenten. Verschillen zijn dat Saxenda dagelijks ingespoten moet worden en volgens onderzoek zou Wegovy iets effectiever zijn. Saxenda zou ook meer bijwerkingen hebben. De stoffen semaglutide en liraglutide zijn gelijklopend in potentie wat de behandeling van diabetes betreft. Denk er wel aan dat je Wegovy of Saxenda daar niet voor mag gebruiken aangezien de voorziene dosissen gericht zijn op gewichtscontrole.

Natuurlijke alternatieven

Er zijn diverse natuurlijke producten op de markt die gewichtsverlies beloven. Deze zijn veilig maar meestal niet grondig wetenschappelijk getest op hun effect wat betreft gewichtsverlies. Kruidvat is een goede verdeler van zulke producten.

Koop nu een natuurlijk afslankmiddel

Wegovy online kopen

Zoals we hierboven zagen is Wegovy online kopen een goede oplossing als je de deur niet uit wil. Je surft hiervoor naar een legitiem online medisch platform. Je kan natrekken bij de gezondheidsdiensten van de overheid of specifieke sites legaal zijn. Een ander bewijs van legitimiteit is dat zij medicatie aanbieden als bemiddelaar tussen fysieke apotheken en jou.

Het is dan weer verdacht indien zij je geen voorschrift vragen voor voorschrift-vereiste medicatie.

Als het goed zit, kan je een online raadpleging ontvangen bij een gediplomeerd arts. Dan ontvang je een voorschrift dat hij/zij geschikt voor je vindt en wordt de medicatie verpakt en opgestuurd naar je thuis. Dit alles is inbegrepen in de prijs die je op de website van het platform voor het betreffende product, in dit geval Wegovy, weergegeven ziet.

Combineren met alcohol

Het is niet geheel duidelijk wat de wisselwerking met alcohol kan zijn, veel hangt af van je individuele constitutie. Hoedanook, indien je diabetes type 1 of 2 hebt, is alcoholgebruik riskant omdat het veel glucose bevat en zodoende  je bloedsuiker de hoogte in jaagt.

Mogelijke bijwerkingen

Begeleiding van je huisdokter zorgt voor veiligheid tijdens de behandeling. Informeer hem van iedere ongewone gewaarwording na inname.

In het ergste geval kan Wegovy depressie en zelfmoordgedachten, allergische reacties, veranderingen in gezichtsvermogen (in geval van diabetes type 2), ontsteking in de pancreas, versnelde hartslag, nierfalen, hypoglycemie (in geval van diabetes type 2) en galblaasproblemen veroorzaken.

Milde, vaak voorkomende, bijwerkingen van Wegovy zijn: misselijkheid, duizeligheid, diaree, lucht in de darmen, buikpijn, vermoeidheid, overgeven, griep, maagzuur, hoofdpijn.

Overdosis

Het wordt door de producent afgeraden van dosissen groter dan 2,4 mg, één maal per week, in te nemen. Men heeft Wegovy getest tot en met dosissen van 4 mg, één maal per week. De meest voorkomende bijwerking die daarbij optrad was misselijkheid. Alle mensen die 4 mg één maal per week, innamen, herstelden zonder complicaties. Er bestaan antidotes specifiek voor overdosering van semaglutide. Gebruik nooit meer dan voorgeschreven.

Waarschuwingen en voorzorgen

Na wetenschappelijke testen bleek dat semaglutide in ratten, bij dosissen 60x hoger dan de normale dosis, kanker kan veroorzaken. Daarom stellen onderzoekers dat Wegovy mogelijk ook thyroide tumoren, en in het ergste geval kanker, zou kunnen veroorzaken bij mensen. Men heeft hiervoor echter nog geen sluitend bewijs.

Indien je Wegovy inneemt of innam en je merkt dat je een bobbel in je hals krijgt, je stem hees wordt en blijft, je moeite hebt met slikken of voortdurend kort van adem bent, contacteer dan je dokter.

Gebruik Wegovy niet indien jij of iemand in je familie ooit een vorm van thyroide kanker had, je allergisch bent aan semaglutide of lijdt aan het M.E.N. syndroom type 2.

Verwittig je dokter indien je oogschade hebt als gevolg van diabetes type 2, nu lijdt, of vroeger leed, aan depressie, zelfmoordneigingen of andere mentale gezondheidsproblemen ervaart, zwanger bent of van plan bent dat te worden, je borstvoeding geeft of van plan bent dat te doen.

Geef mee aan je dokter welke supplementen, medicaties of injecties (zoals insuline) je nog neemt. Omdat Wegovy de spijsvertering vertraagt kan het immers een effect hebben op de snelheid waarmee je lichaam stoffen verwerkt.